Äriplaan – 8 viga mida vältida

Äriplaan- tüütu bürokraatia või äri õnnestumise alus? Hea idee paneb tiivad kasvama ja sageli on selles faasis soov vaid lennata ja hakata kohe tegusid tegema. Tiivustav idee on üks eduka äri koostisosa, kuid samuti on tugeva äri alustalaks ka töötav äriplaan.

Nendele, kes soovivad oma idee teostuseks saada rahastust on äriplaan vaieldamatu kohustus. Artiklis tuleb juttu milliseid komistuskive kirjutamisel vältida.

Kõik algab ideest

Meil kõigil on mõtteist läbi lipsanud mõni äriidee. Mõtted saavad teoks aga vaid siis, kui on tahtmist ja teokust. Kuidas siis ikkagi ära tunda see potentsiaalne “miljoni idee” ja mida sellega peale hakata?

  • Hea idee sünnib sageli sinu enda probleemist või soovist, millele pole veel lahendust turul leitud.
  • Töötav idee pakub lahendust probleemile, muutes elu mugavamaks, säästes aega jne.
  • Hea idee ei pea olema 100% originaalne, see võib täiustada juba olemasolevaid mudeleid.
  • Äriidee on teostatav siis, kui sul on endal selle valdkonna kohta piisavalt teadmiseid või piisavalt ressurssi, et palgata endale appi eksperdid.
  • Ideel on potentsiaali, kui sa suudad struktureerida oma mõtted. Panna paika küsimused, millele sa vastuseid ei tea ja välja tuua vähemalt mõned oma idee tugevused.

Planeerimine

Kui õige idee on ülejäänud geniaalsete mõtete seast välja sõelutud on aeg hakata oma ideele jumet andma ja lähenema asjale organiseeritud moel. Parim viis selleks on äriplaani kirjutamine. Äriplaan on nagu test, mis määrab ära, kas sinu laev on piisavalt vastupidav, et purjetada ärilise edu poole või on laeva keres mitu auku, mis ei lase kaldast palju kaugemale seilata.

Õigesti koostatud äriplaan aitab ära hoida kõige halvema ning annab kindlust, et teha esimesi samme julgemalt oma unistuse poole. Selleks, et äriplaanist oleks kasu, et see kajastaks reaalset olukorda ja aitaks sul oma ideed viimistleda, tuleks vältida 8 väga sageli esinevat komistuskivi.

Allikas Shutterstock

1. Äriplaan tervikuna tugineb emotsioonidele, mitte faktidel

Äriplaan, mis on subjektiivne, on enamasti läbi kukkunud, rahastaja soovib näha objektiivselt koostatud äriplaani, teda ei rahulda faktid mis toetuvad vähestele andmetele. Rahastajat huvitavad faktid ja selleks et äriideed testida, tasub teha turu-uuring, kas osta teenus sisse või teostada see ise. Igal juhul parem variant, kui tugineda vaid mõne sõbra ja pereliikmete arvamusele. Turu-uuring võib tunduda kõrge kuluna, kuid hiljem äri ebaõnnestumine on veelgi kõrgema kuluga. Ise tehes on abiks mitmeid platvorme – näiteks Google Forms – kuid pea meeles, et ka õige küsimustiku koostamine võib osutuda parajaks väljakutseks. Kui tegemist on füüsilise tootega, tee võimalusel prototüüp.

Seega kogu äriplaan peab olema objektiivne, see on esimene asi mida äriplaani koostamisel silmas pidada.

2. Teema valgub liiga laiali

Kuigi rohkem on neid projekte, mis kipuvad olema napisõnalised ja tagasihoidlikud, siis vastupidist olukorda, kui kirjeldus äriideest valgub laiali ja  läheb teemast välja, tuleb samuti vältida. Äriplaani sõnastus peab olema konkreetne ja selge, rahastaja ei soovi lugedes oma aega raisata. Ta võtab pakist järgmise projekti, kui eelmise mõtted ei ole selgelt ja arusaadavalt kirja pandud.  

Samuti pole mõtet pikalt kirjutada, kuidas antud äriidee aitab sinu isiklikke unistusi ellu viia, kirjelda parem seda kuidas sa oma toote/teenusega teed kellegi elu paremaks. Kesksel kohal peab olema tarbija ja turg, mitte äriidee omanik ja tema kasud.

3. Ei arvestata kõikide kuludega

Väga sage on see, et ei arvestata kõikide kaasnevate kuludega, ka kaudsetega – nagu tegevuskulud ja püsikulud – kantselekulud, sidekulud, pangakulud, veebimajutus jms.  Need kõik võivadki tunduda pealtnäha pisikesed kulud, mõned eurod kuus, aga kui need kõik kokku liita, siis tuleb kuus ja juba aastas arvestatav summa.

Jooksvate kulude puhul tuleb tingimata arvestada inflatsiooniga, eriti praegusel ajal.

4. Puuduvad analüüsid ja järeldused

Rahastaja soovib näha, et faktid ja numbrid ei ole lihtsalt kuskilt andmebaasidest võetud ja kirja pandud, vaid ta saab ka aru, et sul on oskus nende faktide pealt järeldusi teha.

5. Omahinna arvutus ja tasuvuspunkti arvutus

Väga oluline mitte ainult rahastaja seisukohast, vaid ka sinule endale on omahinna ja tasuvuspunkti arvestus. Kui need olulised arvutused on tegemata või tehtud liiga optimistlikult, siis võid avastada, et töötad mitte toimiva äri heaks.

Omahind = kulud kokku/tootmismaht

Müügihind = omahind + kasum

Tasuvuspunkt on oluline indikaator, et saada aru, kui  palju pead teenima, et kuludega nulli saada ehk kõik kulud ära katta.  See on väga tihti punkt, mis jäetakse oskamatusest tahaplaanile, aga ei tohiks.

Kasum=(kogus x hind) – (kogus x ühe toote muutuvad kulud) – püsivad kulud

6. Puuduvad konkurendid

Maailmas on vähe ideid, mis veel on avastamata, kuid leida viise kuidas eristuda konkurentidest on väga palju.. Ja isegi kui mõnes valdkonnas on konkurents madal, siis mõtle läbi mis on kaudsed konkurendid ehk kliendile siis nn asendustooted/teenused. Samuti on seda punkti mõistlik vaadelda globaalselt – tänases infoühiskonnas käib ostlemine täiel rinnal e-poodide kaudu ning ka paljusid teenuseid saab osta sisse mistahes maailma nurgast. Ehk siis alternatiivide valik on aina laienenud, vähe on takistusi.

7. Turundus- ja müügiplaan on nõrk

Turundus ja müük on üks tähtsaim osa äriplaani tegevusest, et oma äri käima tõmmata ja seetõttu on esimestel aastatel tugev turundus- ja kommunikatsiooniplaan äärmiselt tähtis. Kui sihtgrupp paigas, siis vastavalt sellele tuleks hakata valima sobilikke turunduskanaleid. Viga mida paljud kipuvad tegema on valede kanalite valik – näiteks kõik arvavad, et Facebook on ainuõige kanal kiirelt ja kuluefektiivselt klientideni jõudmiseks ja seda veel orgaanilise liiklusega. Kahjuks päris elus see nii ei ole juba aastaid ja siiski vaid vähesed jõuavad kiirelt suure auditooriumini ainult Facebooki kanalit kasutades. Seega turunduskanalid tuleb sihtrühma arvestades väga hoolega valida.

8. Äriplaani kirjutab keegi teine, äriomanik ise ei mõtle piisavalt kaasa

Äriplaani koostamise teenus on teenus nagu iga teine äriteenus, mida ostetakse eesmärgil, kas säästa aega või kompetentsi puudumise pärast. On neid kellel on suurepärased ideed, aga ta ei pea ennast heaks kirjutajaks, tal kaob kiirelt fookus, kui peab ühe tegevuse juures liiga pikalt püsima. On neid, kes hoomavad numbreid väga hästi, kuid Excelis neid ritta sättimine ajab teda hulluks. Mõni lihtsalt ei suuda tunde veeta äriplaani kallal ja seda tervikuks kokku panna ja seetõttu soovib, et keegi tema sisendi põhjal ära teeb. Lisaks peab äriplaan ka vormistuselt vastama üldistele stiili reeglitele.

Ka äriplaani teenuse sisseostmisel peab äriidee looja ise kaasa mõtlema ja varustama kirjutajat pidevalt vajaliku sisendiga.

Kokkuvõtteks

Äriplaani koostades toetu usaldusväärsetele allikatele. Subjektiivsus äriplaanis ei päde. Pigem tee rohkem arvutusi, kui vähem. Ole konkurentide kaardistamise enda vastu aus. Müügi- ja ka kasuminumbrid olgu realistlikud. Ära kirjuta ilukirjanduslikku teost vaid toetu faktidele, fookuses hoia kliendi kasu ja turu vajadus. 

3

Seotud teemad