Äriplaani koostamine

Äriplaanide koostamine

 

Senine praktika on näidanud, et ideest eduka toimimiseni on käivitusprotsessi oluliseks osaks tugev äriplaan.

Põgusalt visiooni kokkuvõttev ideede kirjapanek ei ole (üldjuhul) alati piisav kaasamaks parterite või investorite huvi. Kui soovid, et sinu inspiratsioon ja ind kanduks ka kaasatavateni, pead leidma viisi, kuidas võimalikult lahtiseletatult ja võimalikult kaugele ette kalkuleeritud visoon oleks partnerile esimesel esitlemisel “silmi avav” ning kaasahaarav.

 

Siin tuleme meie sulle appi!

Aitame nõu ja/või jõuga sinu mõtted, eesmärgid, visiooni, idee paberile nii, et see mõjuks, jääks meelde ning oleks tulemuslik.

 

 

Projektiagentuuri professionaalse meeskonna koostatud nõuetekohane ja realistlik äriplaan sisaldab endas:

  • ärimudelit
  • äriplaani koos kolme aasta finantsprognoosidega
  • seadmete jms hinnapakkumisi
  • juhtkonna CV-d

 

 

Äriplaan valmib ca 14-päevaga, kogu asjaajamine EAS-i või teiste kaasatavate osapooltega on vajadusel Projektiagentuuri kanda.

Samuti ka hinnapakkumiste päringud.

 

 

Hinnakiri, kehtib alates 01.01.2019

 

Äriplaani koostamine EAS-le – alates 650€

Äriplaani koostamine Töötukassale – alates 500€

Äriplaani osaline koostamine  (ettevõtja on esialgse  äriplaani ise teinud, kui on rahastajalt saanud edasilükatud vastuse ja äriplaan vajab täiendamist) – alates 200€

Äriplaani osaline koostamine (näiteks finantsprognoosid) – alates 150€

Äriplaani koostamise konsultatsioon – 50€

Olemasolevate plaanide viimistlemine, õigekirja parandamine, Word, Exceli korrektne vormistamine – 25 €/tund 

 

Veendu, kas vastad rahastajate tingimustele:

Töötukassa

EAS 

Kasulikku lugemist

Ettevõtluse alustamise toetuse infoleht 

Äriplaani koostamise tüüpvead

Juhendmaterjalid ja näidised

“Parimad õpetajad on need, kes näitavad sulle, kuhu vaadata, kuid ei ütle, mida sa vaatama pead.” Alexandra K. Trenfor