Äriplaani koostamine

Äriplaanide koostamine

 

Senine praktika on näidanud, et ideest eduka toimimiseni on käivitusprotsessi oluliseks osaks tugev äriplaan.

Põgusalt visiooni kokkuvõttev ideede kirjapanek ei ole alati piisav kaasamaks parterite või investorite huvi. Kui soovid, et sinu inspiratsioon ja ind kanduks ka kaasatavateni, pead leidma viisi, kuidas võimalikult lahtiseletatult ja võimalikult kaugele ette kalkuleeritud visioon oleks partnerile esimesel esitlemisel “silmi avav” ning kaasahaarav.

 

Siin tuleme meie sulle appi!

Aitame nõu ja/või jõuga sinu mõtted, eesmärgid, visiooni, idee paberile nii, et see mõjuks, jääks meelde ning oleks tulemuslik.

Ärimudeli väljatöötamine on aluseks äriplaani kirjutamisele. Nii nagu maja ei saa ehitada ilma projektida, nii ei saa edukat äriplaani koostada, kui selleks puudub korralik ja läbimõeldud ärimudel.

 

 

Projektiagentuuri koostatud nõuetekohane ja realistlik äriplaan sisaldab endas:

 

 • äriplaani koos kolme aasta finantsprognoosidega
 • seadmete jms hinnapakkumisi
 • juhtkonna CV-d

 

Äriplaan valmib ca 14-päevaga, kogu asjaajamine EAS-i või teiste kaasatavate osapooltega on soovi korral lisateenusena võimalik juurde osta.

 

 

Hinnakiri alates 01.05.2020

 

Äriplaani koostamine Starditoetus alustavale ettevõtjale – alates 750€

Äriplaani koostamine Töötukassale – alates 600€ 

Äriplaani osaline koostamine  (ettevõtja on esialgse äriplaani ise teinud, kui on rahastajalt saanud edasilükatud vastuse ja äriplaan vajab täiendamist) – alates 200€

Äriplaani osaline koostamine (näiteks finantsprognoosid) – alates 250€

Äriplaani koostamise konsultatsioon – 50€

Olemasolevate plaanide viimistlemine, õigekirja parandamine, Word, Exceli korrektne vormistamine – 25 €/tund 

Ärimudeli väljatöötamine (vajalik enne äriplaani kirjutamist)- 55 €/tund 

 

Veendu, kas vastad rahastajate tingimustele:

Töötukassa

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK)

Kasulikku lugemist:

Ettevõtluse alustamise toetuse infoleht 

Äriplaani koostamise tüüpvead

Juhendmaterjalid ja näidised

ÜLEVAADE PAKUTAVATEST ETTEVÕTLUSTOETUSTEST

Koroonaviirus ei jätnud puudutamata kedagi, suur osa ettevõtteid sai vähemal või rohkemal määral kannatada. Kui ka sinu ettevõte sattus raskustesse ning vajab toetuse jaoks äriplaani, siis meie saame sul aidata vormistada vajaliku äriplaani, et saaksid COVID-19 tõttu raskustesse sattunud jätkusuutlikke ettevõtete toetust. Leia just sulle sobiv toetus, võta meiega ühendust ning aitame sul vajalikud dokumendid korrektselt vormistada!

 

KREDEX

 • Kriisimeetmed COVID-19 tõttu raskustesse sattunud jätkusuutlikke ettevõtete aitamiseks – https://kredex.ee/et/koroona
  1. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks
  2. Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks
  3. Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele.
  4. Erakorraline väikelaenu käendus
  5. Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele
  6. Erakorraline investeerimislaen
  7. Erakorraline käibekapitalilaen
  8. Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele

 

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK)

 

Eesti Töötukassa

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

“Parimad õpetajad on need, kes näitavad sulle, kuhu vaadata, kuid ei ütle, mida sa vaatama pead.” Alexandra K. Trenfor