Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine

Ettevõtlusega alustamise üks esimesi samme on äriplaani kirjutamine, kui ettevõttel on korralik äriplaan annab see ettevõttele selge sihi ja suunised kuhu liigutakse.

Senine meie praktika on näidanud, et ideest eduka toimimiseni on käivitusprotsessi oluliseks osaks tugev äriplaan.

Põgusalt visiooni kokkuvõttev ideede kirjapanek ei ole alati piisav kaasamaks parterite või investorite huvi. Kui soovid, et sinu inspiratsioon ja ind kanduks ka kaasatavateni, pead leidma viisi, kuidas võimalikult lahtiseletatult ja võimalikult kaugele ette kalkuleeritud visioon oleks partnerile esimesel esitlemisel “silmi avav” ning kaasahaarav.

Mõned küsimused, millele võite vabas vormis vastata: 

1.       Pakutav väärtus. Millist kliendi probleemi lahendad?

2.       Sihtgrupp. Millised on võimalikud sihtgrupid ja milline on neist olulisem?

3.       Müügikanal. Koduleht, sotsiaalmeedia, otsemüük ja suhtlus, isiklik kontakt, otsemüük?

4.       Kliendisuhted. Mille poolest erinete konkurentidest?

5.       Tulud. Mille eest küsid raha? Kuidas saaks siin eristuda konkurentidest?

6.       Tegevused. Mis tegevusi on vaja teha, et kliendile seda väärtust pakkuda? Et neid kanaleid kasutada? Et sellist kliendisuhet hoida? Et sellist tulumudelit rakendada?

7.       Ressursid. Milliseid ressursse on vaja, et kliendile seda väärtust pakkuda? Aeg, oskused, pädevused, rahaallikad jne.

8.       Partnerid. Milliseid partnereid vajad, et kliendile seda teenust/toodet pakkuda?

9.       Kulustruktuur. Mis maksab äri ülalpidamine s.t. mis on suuremad kulud? 

EAS on oma kodulehel toonud 10 väga head põhjust, miks tuleks äriplaani kirjutada:

  • Saad teada, kas olemasolevat äriideed on mõistlik ellu viia. Korralikult koostatud äriplaan annab hea ülevaate projekti potentsiaalist. Odavam on raha kaotada paberil, kui alustada tegevust ideed põhjalikult uurimata.
  • Äriplaani ettevalmistamine sunnib sind uurima oma äritegevuse eri aspekte. Sa pead küsima oma äri kohta küsimusi, millele sa muidu võib-olla ei mõtlekski.
  • Äriplaan aitab luua ideede vahel seoseid ja sünergiat. Head äriideed võivad jääda teostamata hirmust ebaõnnestuda või teadmatusest tuleviku ees. Põhjalik äriplaan tõstab su enesekindlust ja usku edusse.
  • Äriplaan aitab luua ideede vahel seoseid ja sünergiat. Head äriideed võivad jääda teostamata hirmust ebaõnnestuda või teadmatusest tuleviku ees. Põhjalik äriplaan tõstab su enesekindlust ja usku edusse.
  • Saad läbi mängida erinevad stsenaariumid, avastada võimalikud ja kasutamata võimalused.
  • Saad kavandada tegevusi, mis aitavad leida lahendusi võimalikele probleemidele ja tulevikus avanevatele võimalustele. Konkurentsivõitluses on edukamad need, kes on valmis muutusteks.
  • Sul on olemas tegevuskava, millest otsuste langetamisel lähtuda.
  • Saad hinnata ettevõtet ja võrrelda tegelikku arengut plaanituga.
  • Kui soovid kaasata võõrkapitali, võimaldab äriplaan investoril otsustada, kas investeerida ettevõttesse või mitte. Investor või laenuandja tahab näha, kuidas tema raha tagasi teenitakse ning kas suudetakse maksta dividende või tasuda laenuintresse.
  • Kui tegemist on mitme äripartneriga, aitab kirjalik äriplaan ennetada hilisemaid vaidlusi ja põhjendada otsuseid. Kui soovid värvata tegevjuhti, annab kirjalik äriplaan selge tegevussuuna, millele juht saab toetuda.

Mõnikord on teie parimad investeeringud need, mida te ei tee.

Donald Trump

Siin tuleme meie sulle appi!

Aitame nõu ja/või jõuga sinu mõtted, eesmärgid, visiooni, idee paberile nii, et see mõjuks, jääks meelde ning oleks tulemuslik.

Ärimudeli väljatöötamine on aluseks äriplaani kirjutamisele. Nii nagu maja ei saa ehitada ilma projektida, nii ei saa edukat äriplaani koostada, kui selleks puudub korralik ja läbimõeldud ärimudel.

0

Seotud teemad