tööandja bränding

Ene Olle – Kas tead, mis on tööandja bränding?

Mõiste tööandja bränding kõlab meedias ja personalijuhtide seas aina rohkem. Mis see on ja miks see peaks ühele ettevõttele kasulik olema? Ning kuidas seda oma ettevõttes tööle panna?

Mis on tööandja bränding?

Märk (bränd) on oluline turul silmapaistmiseks. Tarbijabrändiga on organisatsioonid kokku puutunud juba päris pikka aega, see aitab tootel teistest sarnastest eristuda ning end paremini müüa. Sellest on tarbijal lihtne aru saada. Küll aga on tööandja bränd suhteliselt uus mõiste, mis on kasutusele võetud napilt 20 aasta eest. Tööandja bränd aitab analoogselt tarbijabrändiga organisatsioonil silma paista, küll aga hoopis teisele sihtrühmale ja teisel eesmärgil. Nimelt on sihikul võimalikud uued töötajad.

Tööandja bränd peab aitama organisatsioonil olla nähtav neile töötajatele, keda tööandja loodab oma meeskonda värvata ning kelle pärast tööjõuturul konkureeritakse. Olid ajad, mil piisas ainult töökuulutusest, sellisest klassikalisest, et pakume tööd ametil x, ülesanded sellised ja nõuded sellised. Tõelist talenti tööturul täna sellega enam ei kõneta. Viimaste uuringute järgi otsib lausa iga neljas töötaja ettevõttes uusi väljakutseid ja on nõus paremate tingimuste saamisel ettevõttest lahkuma. Nii suurt talentide voolavust ühest ettevõttest teise nagu praegu pole Eestis varem nähtud.

Töökoha valikul on töötasust olulisemaks tõusnud just tööandja maine, see, milline on tööandja suhtumine töötajatesse, organisatsioonikultuur, arenemisvõimalused ja väärtuspakkumine. Töö ise on ka väga oluline, õigemini see, kuidas on töö korraldatud, kas on paindlikkus nii aja kui ka ülesannete osas, kas on võimalik teha kaugtööd, kas on võimalik täita erinevaid rolle erinevates projektigruppides jne.

Mida ütlevad uuringud tööandja brändi kohta?

(2018) Instar EBC läbiviidud uuringu kohaselt on tudengite hinnangul kõige olulisem töökohavalikut mõjutav tegur töötajate võrdne ja aus kohtlemine ettevõttes. 83% tudengitest pidas seda tegurit 45 teise teguri seast kõige olulisemaks. Tööandja bränding ongi tegevus, mis aitab kogu organisatsiooni väärtuspakkumisel nähtav olla, nii organisatsioonis sees kui ka väljaspool.

Tööandja brändi loomine algab organisatsiooni seest. On igati arusaadav, et kui pealispind ei vasta sisemusele ehk tegelikkusele organisatsioonis sees, sõltumata sellest, kui ägedalt on firmat kirjeldatud kodulehel, ei ole ka positiivset resultaati oodata. Tööandja brändingut seostatakse tihti vaid värbamisega, et leida meeskonda õiged inimesed. Tegelikkuses on tööandja brändi kaalukam sihtrühm kindlasti olemasolevad töötajad.

Tööandja brändi loomine on pidev protsess. Protsessi alguses on hea analüüsida hetkeolukorda (millised me oleme, mis väärtusi me kanname, keda soovime kõnetada, millised soovime olla jne), seada selged ja mõõdetavad eesmärgid ning sõnastada strateegia, kuidas tegevused ellu viia.

Kas sellega tasub tegeleda? Tasub. Organisatsioonid, kus tegeldakse töötajate pühendumise programmidega, saavutavad aasta-aastalt 26% tõenäolisemalt käibe kasvu kui need, kes sellega ei tegele. Samuti on tööjõu voolavus neis ettevõtetes väiksem. Tööandja bränding aitab värvata uusi talente ja väärtustada olemasolevaid töötajaid.

1

Seotud teemad