äriplaani hind

Kuidas kujuneb äriplaani hind?

Mida on ühist ettevõtte asutamisel ja maja ehitamisel? Õige, mõlemad hakkavad pihta projektist. Kuid olgu ehitusjoonis või äriplaan – pädeva projekti koostamine on tükk tööd koos hinnasildiga. Äriplaani koostamine on alati töö tellija materjalist. Allpool vaatame, kuidas kujuneb ja millest koosneb äriplaani hind.

Tähtis tegur, mis määrab, milliseks kujuneb äriplaani hind, on asutatava ettevõtte tegevusvaldkond. Äriplaani koostamine suurtööstusettevõttele on ajamahukam, kui äriplaani koostamine väiketeenindusettevõttele. Niisiis koosneb äriplaani hind töö mahust, mille määrab omakorda ära asutatava ettevõtte tegutsemisvaldkond.

äriplaani hind
Foto: Shutterstock

Äriplaani hind sõltub tellija kodutööst

Äriplaani koostamist tasub võtta sama tõsiselt, kui ülikoolis diplomitöö kirjutamist ja kaitsmist. Peab arvestama, et lugeja on kirjutajast targem. Äriplaane loevad ja otsustavad inimesed, kelle jaoks on see igapäevane töö. Nad märkavad neis puudujääkidena pisiasju kohe, mille peale alustav ettevõtja ei pruugigi tulla. Nende laual on iga päev kümneid projekte ja et sinu projekt wow – efektiga koheselt silma jääks, peab olema teistest eristuv ja eriti hea.

Seetõttu tasub alati kaasata äriplaani koostamisse konsultant-projektikirjutaja, kelle töö on äriplaanide koostamine nõnda, et need elukutselisi äriplaanide lugejaid ka veenavad. Materjal, millega ta hakkab tööle, tuleb aga äriplaani tellijalt.

Niisiis sõltub äriplaani hind edasi väga palju sellest, kui põhjalikult ettevalmistatud materjalid saab projektikirjutaja tellijalt. Mida korralikum kodutöö, seda soodsamaks võib kujuneda äriplaani hind.


Enamlevinud puudujääkidest äriplaanide koostamisel loe täpsemalt meie blogist.

Äriplaani hind sõltub tellija koostöövalmidusest

Oleme oma töös täheldanud, et tellija pani paika küll äriidee, kuid jättis ärimudeli lõpuni välja töötamata. See tähendab, et alles äriplaani kirjutamise ajal tuli tal hakata mõtlema, kuidas võiks kulgeda üks või teine protsess ettevõttes.

Kui projektikirjutaja märkab mõnda säärast sisulist puudujääki, võtab ta ühendust ja küsib puuduva kohta eeldades, et äriplaani autor teab oma nägemuses kõike kõige täpsemini ka siis, kui midagi on jäänud sisendisse kirjutamata.

Ja kui viimane ka ei tea, siis väga hea, et sellele saadi jaole enne äriplaani esitamist. Veel on aega lisada puuduv info plaani. Kui äriplaan on nagu diplomitöö ülikoolis, on projektikirjutaja selle juhendaja, kelle kavatsused ja küsimused on suunavad ja head.

Kui tellijal on teha targematki, kui kirjutada lahti näiteks töötajate ametikirjeldusi või esimese aasta turundusplaani, siis võib seda teha ka projektikirjutaja. Lihtsalt tema jaoks on see lisatöö, mis kajastub lõpuks arvel. Niisiis sõltub äriplaani hind tellija koostöövalmidusest. Mida sujuvam koostöö, seda soodsamaks kujuneb äriplaani hind.

Äriplaani hind sisaldab ideedest terviku tegemist

Olgu meile sisendiks paar lehekülge äriidee kirjeldust, pooleldi valmis kirjutatud äriplaan või vajab mõni vana ärimõte kaasajastamist, igal juhul on äriplaani koostamine tööna ennekõike tellija ideede vormistamine tõsiseltvõetavaks tervikuks – ametlik dokument.

Sõltuvat äriidee valdkonnast ja sinu antud sisendist võib see töö olla suur või väike, kuid selle tulemusel sünnib kvaliteetne äriplaan nende jaoks, kelle teha on äriplaani rahastamine.

Veendu enne äriplaani kirjutamise teenuse tellimist, et sinu kodutöö on korralikult tehtud. Alles siis saame meie kirjutada kokku toimiva ja rahastajatele sobiva äriplaani.

Äriplaani hind ei sisalda tagatud rahastust

Samas pole meie võimuses tagada äriplaanile rahastust. Oleme küll pikaajalise kogemusega eksperdid, kuid teinekord võib ka kõige filigraansem äriplaan saada eitava vastuse. Enne äriplaani tellimist soovitame selle võimalike rahastajaga põgusalt vestelda ning uurida, kas sinu ideel on jumet ja mida nemad sellest arvavad.

Toetusega võib sind aidata näiteks Riigi Tugiteenuste Keskus, kes pakub starditoetust alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Huvi korral võta ühendust enda maakondliku arenduskeskusega ja lepi kokku ettevõtlus konsultandiga kohtumise aeg. Tutvu lähemalt ka Eesti Töötukassa poolt pakutava ettevõtluse alustamise toetusega.

Tugev äriplaan ning soodne äriplaani hind sõltuvad niisiis mõlema osapoole maksimaalsest koostööst. Tutvu lähemalt meie äriplaani kirjutamise teenusega ning kui oled valmis panustama, võta meiega julgelt ühendust!

5

Seotud teemad