mida äriplaani koostamisel vältida

Seitse pluss üks viga, mida äriplaani koostamisel vältida

Hea äriplaani koostamine pole ei raketiteadus ega tuumafüüsika. Tuleb teada hea äriplaani koostamise põhitõdesid. Väldi seitset sagedamat äriplaani koostamise viga, mis annavad soovitule vastupidise tulemuse ja saadavad ka kõige paremad mõtted rahastajate silmis allavett. Või kui ei saada, siis kiire pankroti tagab nende vigadega äriplaani koostamine kohe kindlasti. Loe edasi, mida äriplaani koostamisel vältida?

mida äriplaani koostamisel vältida
Foto: Shutterstock

1. Äriplaan toetub emotsioonidele, mitte faktidele

Äriplaan peab selgelt näitama, millised on ettevõtte eesmärgid ja kuidas kavatsetakse nendeni jõuda. Rahastajad ei näe otsustamisel ettevõtja pähe, nad vajavad selleks lahtikirjutatud mõtteid ning selgeid arvutuskäike, professionaalset teksti, mille argumendid põhinevad faktidel ja usaldusväärsetel andmetel.
Äriplaani koostamine ei ole gümnaasiumis essee kirjutamine, kus mahu täis venitamiseks tuli tekstis kasutada kas sisutühje sõnakõlkse või pikki sünonüüme ja panustada õpetaja ilukõnelembusele. Äriplaani koostamisel see meetod ei toimi. Äriplaan peab olema täpselt nii sisukas ja mahukas, et lugejale saab selgeks, kas ettevõttesse tasub paigutada raha.

2. Puudulik turuanalüüs

Rahastaja tahab kindlust, et äriplaan hakkab tooma tulu. Teda ei veena kõhutunne, vaid turuanalüüs. Ta peab äriplaanist välja lugema, kui suur on äriidee võimalik tarbijaskond, kes veel tegutsevad samas valdkonnas, kas nõudlus kasvab või kahaneb ajas ning millised on võimalused tulla neis oludes edukalt toime.
Tihtipeale on äriplaani koostamise viga puudulikele andmetele, seitsme sõbra arvamusele või suisa pelgalt kõhutundele tuginev turuanalüüs. Seda äpardust saab lihtsalt vältida. Konkurentide tegevusest ülevaate saamiseks on abiks erinevad riiklikud andmebaasid, näiteks Statistikaameti omad. Kasulikku infot oma äriplaani tarbeks võib leida ka Eesti Panga koduleheküljelt. Turuanalüüs peab olema täpselt nii sisukas ja mahukas, et lugejale saab selgeks, kas ettevõttesse tasub paigutada raha.

3. Ettevõttel puudub nišš

Nišš on väike turuosa, kuhu konkreetne toode või teenus on suunatud. Turunišše võib eristada toodete omaduste, hinnavahemike ja sihtrühmade põhjal. Niisiis pole konkurentidest odavam hind eraldi nišš. Seda viga ei tasu teha, kui käsil on äriplaani koostamine.
Nišš paneb aluse ka ettevõtte sihtrühmale. Äriplaanis tuleb kirjeldada selgelt, mis on see põhjus, miks klient peaks just nimelt sinu teenust või toodet kasutama. Kui pakutu ongi konkurentide omast odavam, on kindlasti veel midagi, millega silma paista. Rahastajate veenmiseks tasub äriplaani lahti kirjutada 1-2 sihtrühma – kui vana, milline haridustase, elukoht, elustiil, perekonnaseis.

Loe edasi, kuidas koostada enda ettevõtte persoonat.

4. Äriplaan ei seleta piisavalt hästi lahti, kuidas teenus/toode kliendini jõuab

Äriplaani koostamise üks mõte on seletada rahastajale põhjalikult lahti, millised on äriprotsessi võtmetegevused, milliseid teadmisi ja oskusi on selleks vaja, milliseid ressursse need nõuavad ning kes on su võimalikud partnerid nende tegevuste juures. 

Seda infot pole aga vaja ainult rahastajatele, vaid ka ettevõtjale endale. Enne tootmise käivitamist võiks ju teada, milliseid tehnilisi elemente sinu tootmisliin vajab, kuidas toimivad sinu tootmisliinid, mitut tootmistöölist on tarvis, kaua kogu protsess aega võtab, kaua kaup laos seisab, kui suur peaks ladu olema, millist abipersonali vaja, milliseid teenuseid tuleb sisse osta. Samuti ei maksa unustada küsimust, kuidas saab klient üldse teada uue ettevõtte olemasolust.

Ette läbi mõeldud äriprotsess välistab hilisemad üllatused ja nendega kaasnevad kulutused.

5. Puudub piisav riskide maandamise plaan

Äri võib käivituda plaanipäraselt, kuid ei pruugi. Sellepärast on tähtis, et äriplaanis oleks kirjas ka riskianalüüs. Põhjalik riskide analüüs koos nende maandamise kavaga näitab rahastajatele, et tegu pole tuulepäise, vaid tõsiseltvõetava ettevõtjaga.

Peamine äriplaani koostamise viga on siinkohal pealiskaudne riskianalüüs. Et seda vältida, tasub võtta appi SWOT-metoodika (strengths, weaknesses, opportunities, threats) hindamaks äriidee tugevaid ja nõrku külgi, kasvu ja arenemise võimalusi ning võimalikke ohteväliskeskkonnast. Samuti aitab SWOT mõelda välja, kuidas ohte ja riske maandada.
Äriplaani koostamise sage viga on, et tuuakse välja riskid, kuid mitte nende maandamise kava. See on loomulik, sest paljudel äriplaani koostajatel puudub ettevõtluskogemus. Kuid neil puudub ka plaan, kuidas ennast täiendada ja harida ehk maandada kogemuse puudusest tingitud riske.

6. Nõrk turundusplaan

Turundus on süsteemsete tegevuste kogum, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. Äriplaani koostamise sage viga on liiga üldsõnaline turundusplaan. Sest enamus rahastajaid soovivad näha äriplaanis detailset turundusplaani kaheteistkümneks kuuks. 

Põhjalik turundusplaan on selge ülesehitusega. Kõige lihtsam on seda teha tabelina, kus on iga kuu kohta kirjas plaanitavad tegevused, soovitud tulemused, tegijad ning eelarve. Kasutades turunduskanalina näiteks sotsiaalmeediat, tuleb eraldi välja tuua tegevuskava iga platvormi jaoks. Pelgalt “ostame Facebooki reklaampostituse” ei veena äriplaani lugejat. Ta tahab teada, kui palju see postitus maksab, kui kauaks see ostetakse ja millise sihtrühma uudisvoogu see jõuab ning milline on postituse eeldatav kasutegur.

7. Sa ei tutvusta inimesi, keda sa enda tegevusse kaasad

Vana juhtimistõde ütleb, et kaadrid otsustavad kõik. Et spetsialist on investeering ja palk kulu, tähendab äriplaani koostamine ka rahastajatele ettevõte tulevaste personalivalikute tutvustamist ning põhjendamist. 

Igal äriplaani koostajal on kohustus tutvustada enda tulevast personali kolme aasta perspektiivis – kes nad on, millise haridustasemega, kui suureks kujunevad palgakulud, millal on vaja võtta inimesi juurde. Samuti tuleb ära seletada, kuidas kavatsetakse leida vajalikud töötajad – töövahenduskeskkondade kaudu, sihtotsingutega, koostöös mõne kõrg- või kutsekooliga või hoopis konkurentidelt üle ostes?

+1. Sa ei arvesta lugejaga

Mida äriplaani koostamisel veel tähele panna? Äriplaane loevad inimesed, kelle jaoks on sääraste tekstide lugemine igapäevatöö osa. Neil on vilumus näha läbi äriplaanide nõrku kohti või suisa bluffi. Ilukirjandus ja ettevõtluskantseliit neid ei veena, sest nad oskavad lugeda ka numbreid ning arvutada. Muidugi peab äriplaan olema koostatud heas emakeeles, kuid sõnavahust tähtsam on argumentide põhjendamine faktidega. Äriplaan peab olema sama kuulikindel nagu kõrgkooli diplomitöö.

Kui tunned, et vajaksid oma äriplaani kirjapanekul abi, on Projektiagentuur sind alati valmis aitama nii ärimudeli väljatöötamisel, äriplaani otsast lõpuni kokku kirjutamisel või ka äriplaani mõne üksiklõigu, näiteks finantsprognoosi koostamise või omahinna arvutamisel. Küsi julgelt, sest kaks pead on kaks pead ja parem on lasta kriitililine kõrvalpilk oma äriplaanile kohe, kui alles äriplaani kaitsmisel. Mis on ka äriplaani koostamise enimlevinud viga.

1

Seotud teemad