Sotsiaalmeedia agentuur soovitab – Mida tähendab „Learning Limited“ teavitus Facebooki reklaamikampaanias?

Kui Facebooki reklaamihaldur ütleb sulle “learning limited”, kõlab see üsna halvaendeliselt. Nagu oleks läinud kampaania parameetrite seadistamisel kuskil midagi valesti. Võimalik, et läkski. Ja võimalik, et ei läinud. “Learning limited” on vastuolulise sõnumiga objektiivne fakt, mille konkreetne tähendus sõltub alati asjaoludest.

Shuttestock

Mis on Facebooki “learning phase” ja mida tähendab “learning limited”?

Enne sisestatud reklaami levitamist kontrollib Facebook alati, kas see vastab nende reklaamieeskirjadele. Kui vastab, avaldab Facebook reklaami. Seejärel astub tehisintellekt vahele ning astub samme, et kampaania eesmärki sihiks võttes jõuda kõige parema levi ja tulemuste suhteni.

Seda keskmiselt nädalapikkust ajavahemikku kutsutakse kampaania õppimisfaasiks, inglise keeles “learning phase”. Nädalaga proovib tehisintellekt läbi kõik kombinatsioonid kõige parema levi ja tulemuste suhteni jõudmiseks. Seni ei pruugi kampaania tulemused olla aga kohe parimate killast, sest robot alles otsib õiget teed sihtrühma jõudmiseks ja kaasamiseks.

Kui kampaania õppimisfaas läbi, annab tehisintellekt aru selle tulemustest. Kui nädala jooksul ei saavuta kampaania piisavalt tulemusi, siis ütlebki reklaamihaldur, et „learning limited“.

Facebooki tehisintellekti jaoks tähendab piisav tulemus viitekümmet oodatud tegevust selle õppenädala jooksul. Kui tulemus on väiksem, siis on Facebooki robot programmeeritud teavitama, et ta õppis nädalaga liiga vähe, kuidas reklaami võimalikult tulemuslikult levitada ehk siis ei saanud hakkama talle sisendiks antud ülesande täitmisega.

Ja nüüd pea meeles – “learning limited” ei tähenda, et kampaania oleks läbi kukkunud!

Mida „learning limited“ teavitus reklaamihalduris siis päriselt tähendab?

Lühidalt öeldes tähendab “learning limited” et robotile etteantud lähteandmetest on võimatu pigistada välja saavutatust paremat tulemust. Ning nagu ikka, pakub Facebook sellisel puhul oma abi, soovitades kas suurendada vaatajaskonda, eelarvet, kulupiiri või kombineerida sama eesmärgiga reklaame.

Samas võivad õppimifaasi jooksul saavutatud, kuid Facebooki jaoks ebapiisavatel tulemustel olla objektiivsed põhjused. Enne reklaami ümberseadistamist tasub mõelda nelja asjaolu peale, miks tuli tulemus just selline:

Sul on väga spetsiifiline sihtrühm

Võimalik, et püüad jõuda väga konkreetse niši inimesteni. Sellised juhul ei tohiks sihtrühma suurendada. Muidu jõuad inimesteni, kelleni sa otseselt jõuda ei soovi ja maksad selle eest sisuliselt tühja.

Sul on väga piiratud eelarve

Oletame, et tegemist on väikeettevõtte reklaamidega. Sellisel puhul võib sinu reklaamieelarve jääda vaikimisi Facebooki standarditega võrreldes lihtsalt väikeseks, et reklaam laiemalt leviks. Selle raha eest rohkem ei saa ja ongi kõik.

Soovite odavaid tulemusi

Jällegi – sinu reklaamieelarve on piiratud ja isegi kui tahaks kulupiiri suurendada seadetes, pole see kas võimalik või mõistlik.

Kulupiiri suurendamine tähendab põhimõtteliselt, et iga tulemuse peale kulub rohkem raha. Teatud hetkeni on see lisainvesteering teatud ettevõtete ja toodete puhul isegi mõistlik. Kuid mida rohkem kulupiiri suurendada, seda kallim on iga üksiktulemus.

Reklaamide kombineerimine

Kui teed kampaaniaid rohkem kui ühele tootele, on mõistlik teha neist igale eraldi reklaam. Nii saad pärast komakoha täpsusega öelda, kumb toode või milline sõnum sihtrühma rohkem huvitas ja kaasas. Nii õpid paremini tundma oma kliendibaasi eripärasid.

Samas ei maksa kampaania niinimetatud alamreklaamidega ka üle pingutada, sest niiviisi kipub fookus hajuma ja tulemused on selle võrra piisavalt kehvemad, et Facebook nendiks õppefaasi lõpetuseks: “Learning limited.” Eriti kehtib see just väikemate ettevõtete ja eelarvete puhul.

Niisiis ei pruugi “learning limited” tähendada kokkuvõttes mitte midagi halba, anda põhjust kampaania läbikukkunuks kuulutamiseks. See tähendab, et õppeperioodi jooksul katse-eksituse teel saavutatud tulemus pole Facebooki roboti jaoks piisav ning ta suudaks paremini. Iseküsimus, kas seda on vaja.

Kuidas teha nii, et Facebook ei nendiks õppefaasi lõppedes “learning limited”?

Oletame, et “learning limited” pole lisaks Facebooki tehisintellektile ka sind rahuldav tulemus. Nagu mainisime, on Facebook siinkohal igati abivalmis oma soovitustega, kuidas saavutada paremaid tulemusi. Vaatame neid soovitusi nüüd lähemalt:

Kasuta vähem Facebooki reklaamide komplekte (ad sets)

Kui sul on kampaanias mitu reklaamirühma või liiga palju tooteid, jaguneb reklaamieelarve nende vahel nii, et jääb Facebooki jaoks põhimõtteliselt liiga väikeseks, et õppefaasi tulemused poleks igal rühmal ega kokkuvõttes Facebooki meelest ebapiisavad.

Kõige lihtsam on sel puhul kärpida reklaamirühmade (ad set) arvu, et igaühele jätkuks Facebooki tehisintellekti jaoks piisavalt eelarvet seda rahuldavate tulemuste saavutamiseks õppenädalal. See kehtib ka kampaaniate eelarve optimeerimise (CBO) funktsiooni kasutavate kampaaniate kohta.

Suurenda oma kampaania eelarvet

Kui reklaamirühmade vähendamine ei aita, peab nentima, et reklaamieelarve on tervikuna Facebooki tehisintellekti jaoks liiga väike, et see suudaks saavutada õppefaasi käigus paremaid tulemusi.

Eelarve koostamisel on kõige olulisem meeles pidada, et vaatajaskonna suurus määrab eelarve jaotuse ja eelarve suurus määrab vaatajaskonna katvuse. Mida suurem on vaatajaskond, seda rohkem võite kulutada reklaami peale, seda kiiremini ning jõulisemalt leiab robot õppimisfaasi käigus üles ka esimesed viiskümmend inimest, kes teevad reklaamil klõpsates soovitud toimingu.

Eelarve suurendamine on muidugi võimalik siis, kui selleks on vabu vahendeid. Kuid see on kindel viis, et robot jääks oma nädalase õppe- ja katsetustööga rahule ega nendiks: “Learning limited.”

Säilita rahu ja ära rapsi

Kui paistab, et kampaania ei anna soovitud tulemusi ei teie ega tehisintellekti jaoks, ei tasu hakata rapsima. Õppenädal algab alati uuesti otsast peale, kui teed oma reklaamides olulisi muudatusi. Seepärast oota esimese õppenädala tulemused ära, analüüsineid ja otsustage siis, kuidas edasi. Üldiselt on olemas kolm suurt halba mõtet, mida teha, et õppenädal hakkaks uuesti pihta:

  • Eelarve suurendamine või vähendamine rohkem kui 20%iga 72 tunni järel.
  • Publiku/sihtrühma muutmine
  • Uute reklaamide lisamine reklaamirühma

Pika jutu moraal

Learning limited” ei tähenda midagi muud, kui seda, et Facebooki tehisintellekti meelest suutis ta teile tuua “learning phase’i” ehk õppefaasi jooksul vähem kui rahuldava tulemuse – alla viiekümne ühiku. Kusjuures see number on roboti jaoks universaalne, olgu sinu sihtrühm Facebookis 1000 või 100 000 inimest.

Facebook võib automaatselt öelda “learning limited”, kui sihid näiteks väga spetsiifilist ja väikest vaatajaskonda või sul on väike eelarve. Sel juhul vaata teisi kampaanianäitajaid, sest “learning limited” tähendab kõigest seda, et Facebooki enda jaoks jääb tulemustest vajaka, et olla roboti tööga rahul. Sina seevastu, kui kampaanianäitajad Sind rahuldavad, võid enda inimtööga rahul olla küll.

Loe ka, mis muudatusi tõi kaasa iOS 14 uuendused, millest mööda vaadata ei saa.

Kasutatud allikad0

Seotud teemad