Personalijuhtimine

Personalijuhtimine on organisatsiooni äristrateegia elluviimiseks kõige olulisem lüli. Inimesed on need, kes tulemuse koju toovad. Nad suudavad ja soovivad luu parimat resultaati siis, kui organisatsiooni pakub neile selleks piisavalt tuge ning väärtust.

Tänapäeva organisatsioonis on inimene kõige suurem vara ning inimeste juhtimise kvaliteet loob konkurentsieelise.

 

Projektiagentuuri kaudu saad nõu ja vajadusel abi personalijuhtimise põhimõtete väljatöötamisel, aitame disainida kogu töötaja elukaare Sinu organisatsioonis alates tööandja brändi kujundamisest, sobivate kandidaatide kõnetamise, töötajate arendamise ning motivatsioonisüsteemide kujundamisest kuni sõbraliku töösuhte lõpetamiseni. Aitame korraldada personaliarvestust ning koostada töösuhetes vajalikud dokumendid.

 

 

Lühidalt öeldes, olen Sinu organisatsiooni personalijuhiks, aidates Sul …

 

Kõnetada sobivaid kandidaate (tööandja brand, värbamisstrateegiad).

 

Koostada vajalikud dokumendid (töölepingud, protseduurid, reeglid töökorraldusele jne).

 

Luua inimeste heaks juhtimiseks abistavaid süsteeme (sisseelamine, arendamine, motiveerimine ja palk, paindlikud töövormid ja -aeg jne).

 

Teostada arvestust ja analüüse (personaliarvestus, analüüsid, riskihindamised, aruanded, uuringud).

 

Korraldada töötervishoiu ja tööohutusealast tegevust, terviseedendust (riskihindamised, ohtude kaardistamised, ohutusjuhendid, teavitused, juhendamised, terviseteemalised kampaaniad jne).

 

 

Koostöös projektiagentuuriga saad…

 

PERSONALIJUHI kes pakub Sinu ettevõtetele personalitöövaldkonnas oma professionaalset abi.

 

Väiksemas organisatsioonis on PERSONALIJUHI teenuse kasutamine soodsam võrreldes täistööajaga töötaja palkamisega.

 

Meie PERSONALIJUHIL on erialased teadmised ja kogemused nii suuremate kui väiksemate organisatsioonidega töötamisel, sh rahvusvahelised organisatsioonid.

 

Meie poolt määratud PERSONALIJUHT töötab Sinu projekti heaks ja oleme oma tegevustes järjepidevad.

Personalijuht Ene Olle

“Leidke viise, kuidas inimesed saaksid oma tööd ja ettevõtet vormida.” Laszlo Bock