Persoona

Persoona- kiirtee brändi ja sihtrühma vahel

“Persoona” või „ostupersoona“ kujundamine on sageli etapp, mida suurem osa eriti alustavaid ettevõtjaid ei tee! Kas ja milleks on persoona loomine vajalik? Enne, kui räägime miks persoona kujundamine oluline on, siis selgitame millega on täpsemalt tegu ning kuidas persoona loomine peaks välja nägema?
Persoona on isik, kes on toote tüüpilise või sihtrühma kasutaja väljamõeldud, kuid realistlik kirjeldus. Persoon on tegeliku elava inimese asemel arhetüüp, kuid persoona isiksusi tuleb kirjeldada nii, nagu nad oleks tegu päris inimestega.

Oletame, et tegu on värbamisteenust pakkuva platvormiga, mida kasutavad start-up ettevõtjad peamiselt vanuses 25-43 nagu selgub läbi viidud uuringust. Toome lihtsa näite:
– Liina, 27, naine
– Ettevõtja, omab 3 aastast juhtimisalast kogemust
– Eesmärgiks on kiirelt saada uusi kompetentseid töötajaid oma start-up’I

Tänu sellisele “ostupersoona” loomisele oleme markeerinud ära inimese, kellele oleme valmis teenust pakkuma ning keda ootame ja peame oma kliendiks. Kuna persoona loomisele peab eelnema sihtgrupi analüüs ning uuring, siis teame, et seda tüüpi inimesed meie teenust kasutavad, mis omakorda annab sedalaadi uuele kasutajale hea võimaluse enda persoonas ära tunda ning altimalt teenust kasutada, sest sa oskad talle õiged sõnumid koostada.

Turunduses kehtib ikka veel range reegel – pole võimalik müüa kõigile! Sinu sihtrühm ei saa olla kõik inimesed. 

 

Twistlab Marketing’i nõuanne on see, et kasutaja persoona kujundus peaks ideaalis põhinema Pareto põhimõttel, mille kohaselt persoonad esindavad 20% teie klientidest, mis kasutab 80% teie toodete funktsioonidest või mis moodustab 80% teie tulust.

Persoona loomise puhul on väga oluline lähtuda oma reaalsetest kasutajatest, pakkudes neile seeläbi võimalust teie poolt väljamõeldud tegelasega samastuda. Näiteks pole paslik persoonale nimeks panna Minandra või Tsikander ning pildiks valida kuulsat näitlejat või modelli. Loomulikult võib persoonat veidi ilustada, lisades talle kvaliteete, mida sihtgrupp hindab ning kellega neil oleks meeldiv samastuda, kuid seejuures peab tegelaskuju jääma reaalseks, mitte idealiseerituks ja kaugeks.

Persoona loomine annab võimaluse tõhusamalt oma sihtgruppi kõnetada ning neile pidevalt meelde tuletada, et nad on õiges kohas ja kasutavad õiget toodet või teenust. Samuti peab persoona “CV” peegeldama brändi väärtuseid, see peaks olema mänguline, näitama toote või teenuse loovust ja mitmekülgsust läbi antud tegelase.

Kui ettevõttel on persoonad paigas, on oluliselt lihtsam luua neile õigeid tooteid, teenuseid ja turundustegevust.

Soovid abi “ostupersoona” koostamisel? Saada päring tiim@projektiagentuur.ee

1

Seotud teemad