Projektijuhtimine

Projektid on osa meie kõigi igapäevaelust, peame ju iga päev tegelema väiksemate ja suuremate ülesannetega. Tasakaal ning oskus teha kahte asja samal ajal ning hästi on haruldane oskus, mis on heal projektijuhil olemas.

Projektide juhtimisega ei ole võimalik tegeleda teiste asjade vahepeal, see vajab pühendumist ja järjepidevust. Meie hoolitseme selle eest, et projekti käigus ei kaoks siht silme eest. Aitame sul mitte liialt kinni jääda detailidesse ning hoiame suurt pilti fookuses!

Projektid ja projektijuhtimine on olemas kõikides organisatsioonides ja valdkondades.

Projektiagentuur on keskendunud väikeettevõtja (ka. MTÜ-d) turundus, tugiteenuste, personalijuhtimise ja koolitus projektidele. 

 

 

Lühidalt öeldes, oleme Sinu organisatsiooni projektijuht, aidates Sul…

 

Kliendisuhete haldus –  hinnapäringutele vastamine, tehingute sulgemine, kliendisuhete hoidmine, uute toodete tutvustamine.

 

IT projektide haldus – (kodulehed, e-poed)  praktika näitab, et arendusmeeskonnad ja kliendid on teinekord üksteisest valgusaastate kaugusel, üks teab suurepärast koodi kirjutada ja teine näeb suuremat pilti läbi kliendi silmade, aga ei oska kirjeldada tehnilisi aspekte ja väljendada oma soove. Selleks, et asi efektiivsemalt sujuks ja ei kuluks liialt finants- ja ajaressurssi, tuleb kaasata veel projektijuht, kes on kahe lüli vahel  ja aitab probleemidest, raskustest ja vigadest kiiremini välja tulla.

 

Kodulehe või e-poe järelhaldus –  blogide ülesseadmine, uute toodete lisamine, uue info lisamine, jne.  See on kohati väga tüütu ja aeganõudev töö, kuid klientidele on värske info saamine sinu kodulehe/e-poe kui ühest olulisest turunduskanalist oluline.

 

Infohalduse korraldamine – andmebaasid, päringud registrites, info otsimine ja monitoorimine. Infoühiskonnas on muutunud AEG üheks väärtuslikumaks ressursiks ja aina enam vajatakse oma kõrvale infospetsialisti, kes suudab infomürast välja tuua just need andmed, mis on olulised ja kõrvaldada ebakvaliteetse ja mitteolulise info ehk muudame info loetavaks.

 

Infoliikluse korraldamine – (e-kirjad, elektroonilised suhtluskanalid).  Aitame Sind, kui vajad hooajaliselt klientide päringutele vastamise ja haldamise abi. Sina vaid ütle, millist elektroonilist kanalit Sinu sihtrühm kasutab.

 

Ürituste korraldamine – turundussündmused, seminarid ja konverentsid, firmapeod, vastuvõtud, suvepäevad jne. Aitame Sind vajadusel ideest teostuseni, või on Sul vaja abi vaid hinnapäringute saatmiseks ja haldamiseks, kuni parteneritega tehingu kinnitamiseni. See on väga aeganõudev protsess ja saame Sind selles edukalt aidata.

 

Äriplaanide koostamine – praktika näitab, et äriidee elluviimise jaoks on oluline tugev äriplaan. Üheleheline lihtlausetest koosnev  äriplaan ei ole see, mida esitada toetuste ja/või laenuandjatele rahastusallikate saamiseks. Aitame koostada äriplaani, mis on kõlbulik esitamiseks nii EAS, Kredex ja pankuritele.

 

 

Koostöös projektiagentuuriga saad…

 

PROJEKTIJUHI kes pakub teie ettevõtetele teatavates valdkondades oma valdkonna spetsialistide abi.

 

Lühiajaliste projektide puhul on üldjuhul PROJEKTIJUHI teenuse kasutamine soodsam võrreldes täistööajaga töötaja palkamisega.

 

Meie PROJEKTIJUHTIDEL on erialased teadmised ja kogemused erinevate projektidega nii eri valdkondades kui riikides, mis teeb meie pädevuse hindamatuks.

 

 

Meie poolt määratud PROJEKTIJUHT töötab teie projekti heaks ja lubame olla oma tegevustes järjepidevad.

 

Takistuste ilmnemisel annab PROJEKTIJUHT esimesel võimalusel teada ja leiame lahenduse, kuidas edasi liikuda. Igale probleemile leiame lahenduse, me ei jää kinni eilsesse päeva.

Projektiagentuur
“Kui tahad midagi saavutada, tegutse kümme korda rohkem.” Grant Cardone