projektijuhtimine Tag

  Projektijuhtimine on praktika, mis hõlmab enda alla hulga spetsiifilisi meetodeid, tehnikaid ja kompetentse, mida kasutatakse tegevuste planeerimisel, hindamisel ja kontrollimisel. Nende tehnikate eesmärk on saavutada soovitud tulemus õigeks ajaks, kokkulepitud eelarvega ja kooskõlas kokku lepitud tingimustega. Projektijuhtimise viisidest rääkides võib eristada kaht peamist suunda –...

  Praegusel ajal tundub, et oleme üleujutatud kõiksugustest produktiivsuse tõstmise rakendustest, tehnikatest ja teenustest, mis aitavad meil tõhusalt juhtida oma igapäevaseid töid ja tegemisi. Produktiivsuse tõstmiseks on loodud hulga äppe, mis aitavad Sind efektiivsemana hoida.  Alustame sellest, mis on „produktiivsuse” tähendus? Produktiivsuse all mõeldakse traditsiooniliselt seda, kui...