Turundus ja reklaam

Müük ja turundus on iga majandusvaldkonna kütus. Ideid, kontseptsioone, strateegiaid ja tooteteid/teenuseid müüvate ja turundavate inimesteta ei areneks maailm edasi. Kui tahad ka maailma jälje jätta, siis tuleb valida õiged turundus-, müügi-  ja reklaamivõtted oma toote/teenuse müügiks

 

Hästi läbimõeldud turundus- ja reklaamistrateegiad on väetis sinu ärile. Hea kommunikatsioon ning põnev sisu võimaldab jõuda suurema hulga inimesteni, tõsta bränditeadlikkust ning aidata su äri õitsele.

Meie eksperdid kannavad hoolt sinu ettevõtte nähtavuse eest sotsiaalmeedias, luues väärt sisu, mis kõnetab sinu kogukonda ja sihtrühma. Usaldades turunduse meie hoolde vabaned mitmest aeganõudvast kohustusest, ent seejuures oled protsessiga pidevalt kursis! Näiteks, suhtleme sinu ettevõtte koostööpartneritega, koostame turundusplaani ja viime selle ellu, viime läbi reklaamikampaaniaid ning tegeleme vastavalt edastatud info põhjal muu igapäevase turundustööga.

 

Projektiagentuur aitab Sinu ettevõtet online ja offline turundus- ja müügitegevuse korraldamises ja planeerimises.

 

Pakume turundusjuhi renditeenust – väikeettevõtetel ei ole mõistlik palgata täiskohaga turundusjuhti. Kui Sinu ettevõtte vajab vaid osalist abi turunduses, siis võtame turundusrolli enda kanda koostöös Teiega, nii et olete samal ajal kõigega kursis.

Näiteks, suhtleme Teie koostööpartneritega,  koostame turundusplaani ja viime selle ellu, viime läbi reklaamikampaaniaid ning tegeleme vastavalt edastatud info põhjal muu igapäevase turundustööga.

 

 

Lühidalt öeldes, oleme Sinu organisatsiooni turundusmeeskond, aidates Sul…

 

 

Sotsiaalmeedia kanalite haldamisel  (Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube jne.) – strateegia, disain, haldus.

Loome sinu ettevõtte vajadustest ning ootustest lähtuva kommunikatsioonistrateegia, mille alusel genereerime kvaliteetset sisu ettevõtte erinevatesse sotsiaalmeedia kanalitesse. Loovkirjutaja teeb kindlaks, et tekstid on kaasahaaravad ning loovad brändile lisaväärtust, disainer vastutab visuaalse kommunikatsiooni eest, luues sisu koostöös sinu nägemusega ettevõtte välisest kuvandist.

 

Tele, raadio, print, välimeedia reklaamikampaaniate väljatöötamisel – strateegia, tootmine, meediaplaani koostamine, jälgimine, analüüs.

Lisaks online turundusele aitab bränditeadlikkust tõsta offline turundus, mis võimaldab jõuda teatud sihtrühmadeni, kelleni muul moel jõudmine on komplitseeritud. Aitame sul end nähtavaks muuta offline kanalites, luues nii tekstilist kui ka visuaalset sisu, mis jääb inimestele meelde!

 

Brändingu loomises – meeldejääva, unikaalse ja trendika logo ning stilistika loomine ettevõtte kauba/teenuse kirjeldamaks.

Meeldejääv, unikaalne ja trendikas logo ning stilistika aitab luua brändile iseloomu ning kommunikeerida ettevõtte väärtuseid läbi visuaalse keele. Meie disainer teeb kindlaks, et loodavad visuaalid ärataks veelgi suurema hulga potentsiaalsete klientide tähelepanu ning oleks vastavuses brändi loomuga.

 

Turundusstrateegias – Kindel siht ja selge plaan on edu alus! Aitame sul kokku panna nii lühi- kui pikajalise turundusstrateegia ning selle ka ellu viia.

 

Kujundusteenused ideest teostuseni- firmagraafika, trükised, pakendid, flaierid, müügimaterjalid jne.

 

Turundusaudit – tänaste tegevuste analüüs ja millised järgnevad tegevused aitaks pikaajalisi eemärke saavutada.

Töötav strateegia tähendab pidevat analüüsimist ning muutustega adapteerumist. Dünaamilisus ning valmisolek muutuda on siinkohal võtmesõnadeks.

 

Turundusplaani koostamine – Turundusplaan on osa äriplaanist või sellega tihedalt seotud dokument, mis kirjeldab organisatsiooni turunduse lähtekohti ja korraldamist. Loome koostöös sinuga töötava turundusplaani, mis reflekteerib brändi olemust ning loob lisaväärtust.

 

Reklaamtekstide kirjutamine ja sisuloome –  kodulehel, veebibänneritel, müügikirjadel, uudiskirjade meeldejääva sisu loomine.

Selge sõnum ning hästi kirjutatud tekst on salarelv nii sotsiaalmeedias kui ka müügikirjades ja kodulehel. Meie loovkirjutaja sulest saad tekstilist sisu, millest lugeja juba naljalt mööda ei scrolli!

 

Aktiivse müügitegevuse korraldamisel – Turundus lõppeb müügiga, oleme partneriks sulle ka selles etapis. Otseturundus, müügikirjad, pakkumiste haldus, uute klientide leidmine, CRM haldus, omame kõiges eelnevas kogemust ning kompetentsi.

 

Koostöös projektiagentuuriga saad…

 

PROJEKTIJUHI kes pakub Sinu ettevõtetele teatavates valdkondades oma valdkonna spetsialistide abi.

 

Lühiajaliste projektide puhul on üldjuhul PROJEKTIJUHI teenuse kasutamine soodsam võrreldes täistööajaga töötaja palkamisega.

 

Meie PROJEKTIJUHTIDEL on erialased teadmised ja kogemused erinevate projektidega nii eri valdkondades kui riikides.

 

Meie poolt määratud PROJEKTIJUHT töötab Sinu projekti heaks ja lubame olla oma tegevustes järjepidevad.

 

Takistuste ilmnemisel annab PROJEKTIJUHT esimesel võimalusel teada ja leiame lahenduse, kuidas edasi liikuda. Igale probleemile leiame lahenduse, mitte ei jää kinni eilsesse päeva.

Projektiagentuur
“Parimad müügiprotsessid on pigem lühikesed kui pikad” Grant Cardone